Sidst på året 2012 ankom så selve vandtanken.

Det er nødvendigt at mure vandtanken ind for at beskytte den.

Og der blev købt dele til at lede vandet

samt hane m.v. til at aftappe vandet.

Jeg håber, at det hele er færdigt, når skoleåret starter op igen omkring starten af februar.