I forbindelse med en tidligere rundspørge til skolens teenagepiger, så blev det også nævnt som et problem, at der manglede baderum (omklædningsrum), så pigerne kunne gå for sig selv, når de havde deres menstruation.
Derfor besluttede jeg i julen at sponsere nogle baderum, der skulle opføres på skolens område.
Og nogle gange kan de gå rigtig hurtigt i Afrika. Inden længe fik jeg fotos af baderummenes opførelse.


Der var ved at blive sat klinker op.

Men så gik byggeriet i stå. Arbejderen, der skulle lave det sidste arbejde, er blevet syg. Det er også ret almindeligt og så venter man bare og håber, at han kommer tilbage og færdiggør rummene på et tidspunkt. I det mindste kan pigerne da gå for sig selv og få skiftet deres bind.