Selvom vi bor i Danmark, så er det ikke altid, at vi har internet. Faktisk har vores internet været så svingende i de seneste måneder, at jeg har haft behov for internetsupporter og besøg af medarbejder fra vores udbyder – mere end 20 gange i løbet af de seneste 2 måneder! Det er totalt uholdbart, men jeg aner ikke, hvad der skal til for at løse problemet. 3G og 4G er nærmest ikke eksisterende her, hvor jeg bor, så det bliver ikke til de tunge mails med fotos.
Da jeg endelig fik lidt internet, så stod min pc af! Nu er pc’en blevet reformateret og jeg er efterhånden ved at have fået installeret de fleste af mine tidligere programmer igen.

Idag her jeg internet – juhuuu – og det skal da udnyttes. I forbindelse med, at jeg betalte skolepenge for 3. kvartal, så fik jeg nogle fotos, og selvom term 3 snart er slut, så er det først idag, at jeg har mulighed for at komme på bloggen og dele fotos af nogle glæde børn.

Billedet er modtaget for 1 måneds tid siden, så børnene har heldigvis haft glæde af skolematerialerne i dette semester.